Στον παρόντα ιστότοπο έχει συγκεντρωθεί και παρουσιάζεται ιστορική και σύγχρονη πληροφορία που αναπτύσσεται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του έργου Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας που έχει θεμελιωθεί από τον Παντελή Ραπτάρχη. Ειδικότερα:

Το ιστορικό αρχείο Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας – Ραπτάρχης περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1833) όπως έχει συγκεντρωθεί και κατανεμηθεί σε Θεματικές Ενότητες από τον ιδρυτή του έργου Παντελή Ραπτάρχη, ο οποίος το δώρισε στο Ελληνικό Δημόσιο και πλέον τηρείται από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης.

Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων αποτελεί Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση της νομοθεσίας μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων που εκπονείται και επικαιροποιείται διαρκώς από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης ακολουθώντας τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες από το Τμήμα αυτό.

Ένα σημαντικό ντοκουμέντο για τη ζωή του Παντελή Ραπτάρχη παρουσιάζεται μέσα από την εκπομπή Μονόγραμμα της ΕΡΤ του 1985. Πρόκειται για ένα σπάνιο αρχειακό υλικό με σημαντικές πληροφορίες για την πολυσχιδή προσωπικότητά του, αλλά και για τη δημιουργία, ανάπτυξη και εξέλιξη του έργου Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας.