Ιστορικό Αρχείο Δ.Κ.Ν. – Ραπτάρχης

Το Έργο αυτό περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1833) κατανεμημένη σε 40 Θεματικές Ενότητες. Κάθε Θεματική Ενότητα υποδιαιρείται σε Κεφάλαια και κάθε Κεφάλαιο σε Θέματα. Σε κάθε Θέμα εντάσσεται η σχετική νομοθεσία χρονολογικά ταξινομημένη. Το έργο περιλαμβάνει επίσης αριθμητικό και αλφαβητικό ευρετήριο.

Ιδρυτής και δημιουργός του Κώδικα υπήρξε ο Παντελής Ραπτάρχης. Το έργο ξεκίνησε το 1938 με τη μορφή συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «Εκδοτικός Συνεταιρισμός Νομικών» και στη συνέχεια διατηρήθηκε ως ιδιωτική επιχείρηση έως το 1978 όποτε και δωρήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα το έργο διαχειρίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης το οποίο μεταφέρθηκε το 2019 στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην πλήρη ανάπτυξη του Έργου εκδίδονταν μηνιαίως τρία τεύχη του περιοδικού «Πανδέκτης» που ενσωματώνονται στο Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας και αποστέλλονταν στους  περίπου 10.000 συνδρομητές του. Τα τεύχη του Πανδέκτη  αρχικά τυπώνονταν από το ιδιόκτητο Τυπογραφείο της επιχείρησης και μετά τη δωρεά από το Εθνικό Τυπογραφείο. Το επίπεδο επικαιροποίησης του Έργου κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 1996-2010 ανάλογα με τη θεματική ενότητα.

Πλην της τεράστιας ιστορικής του αξίας, το έργο του Δ.Κ.Ν. – Ρ. έχει τη δυναμική να αποτελέσει στις μέρες μας το σημαντικότερο εργαλείο για την αναμόρφωση και αποκάθαρση της Ελληνικής νομοθεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυνομία και η έλλειψη εσωτερικής συνοχής που χαρακτηρίζουν το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα.